YAMAHA Szkoła Muzyczna

Szkoła Muzyczna Yamaha – Rzeszów Łańcut LeżajskKolbuszowaPrzeworsk
Rodzaj zajęć:

Grupowe

Wiek uczniów:

dzieci od 4 do 6 roku życia

Czas nauki:
55 minut
Osób na grupę:
od 4 do 10 uczestników każde dziecko uczestniczy w zajęciach z jednym z rodziców !

Darmowa lekcja próbna

Dźwiękoludki JMC

„Junior Music Course” stanowi podstawę dla całego nauczania oferowanego w Szkołach Muzycznych YAMAHA.

„Junior Music Course” uwzględnia fizyczny, emocjonalny oraz intelektualny poziom rozwoju dziecka i do tego dostosowane są najbardziej odpowiednie treści nauczania, podejście i styl lekcji.

W pierwszych latach życia dziecka jego słuch rozwija się bardzo szybko. Dzieci są w stanie natychmiast zapamiętać dźwięki i słowa usłyszane po raz pierwszy w życiu. Dlatego też, jeśli w tym wieku będą stykały się z różnymi gatunkami muzycznymi poprzez słuchanie, śpiewanie i granie, zdobędą gruntowne podstawy do właściwej percepcji muzyki.

Dzieci biorące udział w zajęciach to 4- i 5-latki.

Jest to okres, kiedy zmysł słuchu rozwija się najszybciej, tak więc zdolność do słuchowego rozpoznawania dźwięków jest zwiększona. Są to idealne warunki do rozwoju słuchu absolutnego, poczucia harmonicznego, a także do rozwoju wyczucia barwy i frazy muzycznej. W tym samym czasie dzieci są zachęcane do poznawania podstawowych elementów muzycznych – melodii, rytmu i harmonii, a jako narzędzia nauczania są wykorzystywane keyboardy.

Celem „Junior Music Course” jest umożliwienie dzieciom zaśpiewania tego, co słyszą, zagrania tego, co śpiewają oraz tworzenia własnych utworów lub wyrażania ekspresji muzycznej przy pomocy keyboardów.

Szkoła Muzyczna YAMAHA zdecydowanie zgadza się z powiedzeniem, które mówi, iż „Języka uczymy się przez mówienie, a muzyki – poprzez śpiewanie”. Zgodnie z wytycznymi tego hasła placówka skonstruowała program nauczania muzyki, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia opracowane są z bardzo dużą starannością, tak, aby nie zniechęcić dzieci do nauki, ale zaszczepić w nich muzyczną pasję i chęć udoskonalania kompetencji.

W ramach programu edukacyjnego „Dźwiękoludki” rozwijamy kluczowe zdolności muzyczne i rytmiczne maluchów, uczymy słuchania ze zrozumieniem, śpiewu, a także podstaw gry na instrumentach klawiszowych. Dzięki wszechstronności kształcenia rozwijamy nie tylko zmysł muzyczny dzieci, ale też ich potencjał osobowościowy i inteligencję. Nauka gry na instrumentach działa korzystnie na funkcjonowanie mózgu, uczy nowych wzorów zachowań, pobudza wyobraźnię. Dzieci mające kontakt z muzyką są kreatywne i ciekawe świata.

W wieku przedszkolnym słuch dzieci rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to wysoce korzystne w zakresie proponowanych przez Szkołę Muzyczną YAMAHA ćwiczeń. Są to zarówno zabawy rytmiczne, jak i ćwiczenia z dziedziny śpiewu sylabami solfeżowymi. Rozwijamy ponad to fantazję muzyczną dzieci i pokazujemy, że muzyka otwiera nieograniczone możliwości. Na zajęciach wykorzystujemy płyty CD, które udostępniane są także na użytek domowy. W trakcie zajęć posiłkujemy się także instrumentami klawiszowymi.

Zdecydowanie zachęcamy opiekunów do czynnego uczestnictwa w zajęciach z maluchami. Pomaga to obserwować na bieżąco postępy dzieci. Pociechy czują również, że nauka nie jest rodzicom obojętna. Rodzice są nieodłączną częścią otoczenia dziecka i zdecydowanie bezpieczniej, swobodniej czuje się ono, gdy na sali lekcyjnej jest obecny przynajmniej jeden z opiekunów. Warto brać udział w zajęciach chociaż w początkowym etapie cyklu kształcenia, aby uświadomić dzieciom, jak ważny jest dla nas ich rozwój i dobra zabawa. Idealną sytuacją jest muzykowanie w domu z dziećmi, które uzupełnia lekcje prowadzone w placówce edukacyjnej. Dzięki systematycznej pracy w domu i w szkole osiągniemy zadziwiająco dobre efekty w zaskakująco krótkim czasie.

Jaki jest cel przewodni prowadzenia zajęć w ramach programu „Dźwiękoludki”

  • rozszerzenie kluczowych etapów edukacji z programu „Szkraby i Muzyka” (słuchanie, śpiewanie, granie) zostaje pogłębione o czytanie i pisanie.
  • uzyskanie podstawowego wychowania muzycznego dzięki połączeniu zajęć w placówce i pracy w domu
  • kształcenie słuchu
  • przygotowanie do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych
  • uzyskanie elementarnych kompetencji muzycznych, co jest wysoce pomocne w nauce gry na każdym instrumencie, a także nauce śpiewu